Hvad er asbest?

Asbest er et mineral, hvis konstruktion kan nedbrydes til helt små fibre, som bliver båret rundt af luften. Det tåler varme op til 900 °C og har derfor tidligere været utrolig populært som isolering og brandsikring. Specielt i 1980’erne blev mange byggematerialer lavet med asbestindhold.
I dag er det ikke lovligt at anvende og fremstille asbestprodukter til bygninger og industri.
Da asbest er blevet brugt igennem flere årtier, kan det være en god ide at holde øje med følgende materiale i huse og bygninger – også, hvis du har mistanke om asbest:

 • Beklædningsplader til lofter og vægge (eternitplader brugt indendørs og udendørs fra 1930-1985)
 • Væg- og loftplader til indendørs brug (omkring 1954-1980)
 • Gulvbelægning (især støbegulve fra 1920-1980)
 • Isoleringsmateriale (specielt rørisolering brugt før 1972)
 • Puds (benyttet i perioden 1953-1980)
 • Tagplader (specielt eternittage primært fra 1930-1988)
 • Fugematerialer (både fuge- og spartelmasse anvendt før 1974)

Skal vi hjælpe dig?

Vi tilbyder en god pris på asbestregistrering og udarbejdelse af arbejdsplan. Vi udfører også renoveringsarbejde og asbestsanering.

Lad os hjælpe dig med: 

 • Rådgivning om asbest
 • Grundige asbestanalyser af byggematerialer
 • Asbeststøvmålinger
 • Kontakt til myndigheder
 • Informationsmøder om asbest
 • Tilbud på asbestsanering
 • Fjernelse af asbesttag

Kontakt os nu

Er asbest farligt?

Ved arbejde med asbest kan der opstå asbeststøv. De fibre, som bliver frigivet er meget sundhedsskadelige. Fibrene bliver spaltet på langs, er meget tynde og usynlige for øjet.
Indånder du asbeststøv, vil støvet påvirke dine lunger og føles tynde nåle. Støvet kan trænge ind i helt små forgreninger af dine lunger og give alvorlige sygdomme som lungekræft og asbestose. At blive udsat for asbeststøv sker ofte, hvis du har arbejdet dagligt med asbest i enten byggebranchen eller på skibsværfter. Derfor gælder der i dag helt særlige regler for arbejde med asbest og fjernelse af asbest.

Asbestsanering

Hvis du køber et ældre hus i dag, står det ikke i tilstandsrapporten, hvor i huset, der kan forekomme materialer der indeholder asbest. Ved enhver mistanke om asbest skal du kontakte et professionelt rådgivningsfirma, som kan udføre asbestsanering. JMS Demolition laver undersøgelser, der vurderer om din bolig indeholder asbest. Først bliver der kigget på, hvornår din bolig er opført. Derefter hvordan den er blevet renoveret. Disse to oplysninger kan hurtigt give en ide om boligen er udsat for materialer lavet med asbest og skal have fortaget asbestsanering. Dog vil der ofte blive suppleret med asbestanalyser inden asbestsanering går igang.
Ved asbestsanering er det et krav fra lovgivningen, at alt arbejde udføres af en sanitør med asbestcertifikat. Derfor er alle vores ansatte hos JMS Demolition uddannet sanitører. Asbestsanering bliver anmeldt til Arbejdstilsynet og den kommune, hvor arbejdet finder sted.

Asbestsanering i bygninger – hvad kan vi hjælpe med?
Vi kan være behjælpelige med flere asbestsaneringsopgaver. Det kan være kortvarige vedligeholdelsesopgaver, hvor der bliver arbejdet med at fjerne asbestcement fra facader. Vedligeholdelse kan også være at udspartle eller forsegle områder, hvor der har været hul ind til asbestmateriale.

JMS Demolition udfører også opgaver som nedrivning af tagplader med asbest og udskiftning af asbestvandører i jorden. Ved reparation af asbest i materialer, er det vigtigt at området bliver indkapslet og foreseglet indtil skaden er udbedret for at undgå indtag af asbeststøv. Hvis der går hul på asbest materialet kan medarbejdere og boligejere bliver udsat for asbeststøv og det er sundhedsskadeligt. Vores erfaring med asbestsanering gør at vi altid sikrer miljøkrav bliver overholdt og at asbestmateriale ikke bliver genbrugt.

Asbeststøvmålinger og analyser
JMS Demolition kan udføre en grundig analyse af bygninger og byggepladser, hvis du er i tvivl om byggematerialet indeholder asbest. Vores mange års erfaring med asbestsanering gør, at vi har stort kendskab til de materialer, som kan indeholde asbest. Vi giver dig gerne en god pris på asbestmålinger og asbestsanering. Det kan være nødvendigt at måle asbestindholdet i byggematerialer for at udviske tvivl. Der findes grænseværdier for asbestfibre, som er sat til 0,1 fiber/cm3. JMS Demolition laver asbestmålinger, som sendes til laboratorium, hvor prøven be- eller afkræfter om asbestindholdet i byggematerialet overskrider grænseværdien. Ved ombygning eller renovering skal asbest registreres af bygherren. Vi kan være behjælpelige med at udforme en asbestrapport til bygherre og rådgiver, hvis prøverne fra laboratoriet viser, at materialet indeholder asbest.

Indeholder dit tag asbest?

Mange ældre huse og institutioner blev tidligere beklædt med eternittagplader som indeholdte asbest. Produktion af tagplader med asbest stoppede først i 1988.
Som udgangspunkt kan du regne med, at hvis du har et eternittag fra før 1984, så vil det indeholde asbest. Det er muligt, at tagplader med eternit fra 1984-1988 kan være med asbest, og tagplader efter 1988 er med stor sandsynlighed fri for asbest. Det er muligt at se på eternittagplader, om de indeholder asbest. Der forekommer et produktionsnummer på forsiden af tagpladen. Hvis tagpladens produktionsnummer starter med tallet fire eller fem, så er tagpladen formentlig asbestfri. Begynder produktionsnummeret med tallet nul eller et, så indeholder tagpladen med stor sandsynlighed asbest. Eksisterer der ikke et produktionsnummer på tagpladen, er der muligvis være tale om en asbesttagplade. Uanset hvor gammel din eternittagplade er, så er det en god ide at få foretaget asbestmålinger. Hos JMS Demolition har vi ansat professionelle fagfolk til at foretage asbestmålinger, der også kan fjerne asbesttag. Det er din sikkerhed for professionel håndtering af asbestmaterialer.

Fjernelse af asbesttag

Bestiller du en nedtagning af asbesttag hos os, vil der blive udarbejdet en grundig arbejdsplan. Heri vil indgå information om ventilation, ansattes værnemidler, indberetning om asbest til kommunen og Arbejdstilsynet, samt hvordan asbestfyldigt materiale skal bortskaffes. Derved sikres en professionel arbejdsgang med nedrivningsarbejde, hvor der skal fjernes asbesttag. Vi går altid ind og fjerner det gamle asbesttag helt, før der opføres et nyt tag. Vi anbefaler aldrig at lade det gamle asbesttag sidde som underlag.

Pleje af asbesttag

Du kan få foretaget en vurdering af dit asbesttag hos JMS Demolition. Måske trænger det til at blive malet eller renset for mos? Der gælder helt særlige regler som skal overholdes. Hvis dine tagplader er revnet eller over 40 år gamle, så anbefaler vi sjældent renovering af taget men derimod fjernelse af asbesttag.
Højtryksrensning af asbesttag er forbudt, med mindre Arbejdstilsynet vurderer, at der ikke bliver frigivet asbestspåner i forbindelse med rengøringen.

Bestiller du en afrensning af dit asbesttag hos JMS Demolition sørger vi for, at arbejdet bliver meldt til kommunen ca. 14 dage før arbejdet påbegyndes. Vi angiver, hvor arbejdet finder sted, og hvor lang tid det tager for vores fagmænd at rense taget. Vi tager hensyn til miljøet, så de omkringliggende omgivelser ikke tager skade. Taget vil blive afrenset med en speciel maskine godkendt til formålet af Arbejdstilsynet.
Taget bliver renset med vand, hvor asbestfibrene ikke bliver frigivet og flyver rundt i luften. Det lukkede rensesystem sørger for, at vandrester ikke ledes ud i naturen og kloaksystemer. Herefter bliver asbestaffaldet anbragt efter gældende regler om asbestaffald.
Det er også muligt at få malet dit eternittag. JMS Demolition maler kun eternittagplader, som har været malet før. Ellers kan maling på ubehandlede eternitplader skabe spændinger i materialet og give revnedannelser.

Særlige sikkerhedsforanstaltninger ved fjernelse af asbest

Uanset om du skal have fjernet asbesttag, vægge eller have foretaget målinger, udfører JMS Demolition altid arbejdet ud fra de lovpligtige regler.
Vi opstiller luftsluser, hvis asbestsaneringen kræver det. Afkastningsluften bliver filtreret via filtre som er særlig bygget til at indkapsle asbeststøv. Hvis der bliver slebet ved asbestarbejde, er det igen vigtigt, at sørge for korrekt udluftning, samt bære støvafvisende arbejdstøj, korrekt hovedpåklædning og åndedrætsværn.
Skal vi hjælpe dig med asbestsanering eller fjernelse af asbesttag?
Vi tilbyder altid en fordelagtig pris på rådgivning.

Har du husket at tjekke dit hus for PCB?