Som rådgivnings- og servicevirksomhed er det JMS Demolition`s opgave at levere rådgivnings- og serviceydelser til såvel offentlige og selvejende institutioner, virksomheder og private personer i form af miljørådgivning og serviceydelser inden for miljøopgaver som asbest sanering, sanering og fjernelse af skimmelsvampe og PCB i bygninger og bygningsdele.

Miljøsanering

JMS Demolition fjerner asbest Skimmelsvampe PCB samt andre miljøskadelige stoffer fra indemiljøet, dette gøres med stor grundighed erfaring og viden.

Asbest

JMS Demolition har udført asbest sanerings opgaver siden 1986. Derfor har virksomheden meget stor erfaring og grundig faglig viden inden for asbestsanering og asbestregistrering fra de mange forskelligartede opgaver, som er blevet løst professionelt gennem alle årene. JMS Demolition giver gerne et uforbindende tilbud på udførelsen af konkrete asbestsanerings-opgaver.

Vi tilbyder endvidere rådgivning, analyser, myndigheds-kontakter og medvirker gerne ved informations møder m.v.

Læs mere om fjernelse af asbest her

Fjernelse af skimmelsvampe

JMS Demolition har i flere år beskæftiget sig med bekæmpelse af skimmelsvampe i bygninger.
Danmark har idag en kedelig første plads i EU når det drejer sig om indeklima problemer , det vi Jydsk Miljø Sanering gerne være med til af lave om på, vi kan både være behjælpelig med rådgivning, prøvetagning for skimmelsvampe, analyse af prøver, samt fjernelse af skimmelsvamp læs meget mere under vi tilbyder.

Læs mere om fjernelse af skimmelsvamp her